top of page
אימונים ובמדבר המערבי

אימונים ובמדבר המערבי

האימונים בסרפנד, קהיר ובמדבר המערבי

יוון

יוון

החיילים נהנים ביוון רגע לפני הכיבוש הנאצי

החיים בשבי

החיים בשבי

חיי קהילה ותרבות: הווי , פנאי, ספורט, חגים, מופעים, חבילות הצלב האדום וקבורה בשבי

פורטרטים

פורטרטים

פורטרטים של החיילים לפני ולאחר תפיסתם ע"י הנאצים

החיים בשבי

החיים בשבי

המחנות וקבוצות העבודה: מחנות השבויים, עבודות הפרך בשדות, חוות ומכרות הפחם

אחרי השחרור

אחרי השחרור

החופשה בלונדון, החזרה הביתה והכנסים הראשונים

מסמכים, מדליות ופרטי שבי

מסמכים, מדליות ופרטי שבי

מדליות,רשימות, מסמכים, אמנות ופרטי שבי

bottom of page