top of page

אימונים ובמדבר המערבי

תצלום קבוצתי בסרפנד

תצלום קבוצתי בסרפנד

אימון לקראת היציאה לחזית

אימון לקראת היציאה לחזית

בחזית

בחזית

אימון לקראת היציאה לחזית

אימון לקראת היציאה לחזית

הכנות ליציאה לחזית

הכנות ליציאה לחזית

באימונים

באימונים

אימוני סדר במדבר

אימוני סדר במדבר

מצרים 1940

מצרים 1940

תצלום קבוצתי עם חיילים הודים במצרים

מצרים 1940

מצרים 1940

במצרים

במצרים

נוף במצרים

נוף במצרים

מצרים 1940

מצרים 1940

היציאה לחזית 8.12.40

היציאה לחזית 8.12.40

על רקע הפרמידות

על רקע הפרמידות

פלוגה 608 מצריים אביב 1940

פלוגה 608 מצריים אביב 1940

פלוגה 608 במצרים אביב 1940

פלוגה 608 במצרים אביב 1940

מרסה מטרוך 1940

מרסה מטרוך 1940

האוהלים במדבר

האוהלים במדבר

אוהל טיפוסי

אוהל טיפוסי

מסדר פלוגת תובלה

מסדר פלוגת תובלה

מחנה אוהלים פלוגת הובלה

מחנה אוהלים פלוגת הובלה

משאיות פלוגת ההובלה

משאיות פלוגת ההובלה

1940 במדבר

1940 במדבר

במדבר

במדבר

מול הספינקס

מול הספינקס

במדבר

במדבר

במדבר

במדבר

הספינקס 1940

הספינקס 1940

בקהיר

בקהיר

חנוכה בבית כנסת בקהיר

חנוכה בבית כנסת בקהיר

bottom of page