top of page

פדויי השבי שבו עם אלפי תמונות המספרות את סיפור שירותם הצבאי בחזית המדבר המערבי, בחזית יוון ומימי השבי.  פורום המשפחות בפעילויותיו השונות צבר תיעוד מרגש על מפעל ההנצחה. היכנסו והתרשמו

bottom of page