top of page

אחרי השחרור

עם שחוררם מהשבי מועברים השבויים ללונדון להבראה וטיפול רפואי של כחודשיים. לקראת חודש יולי 1945 מרבית השבויים שבים לארץ ישראל ומתקבלים בחגיגה גדולה.

מכתב ברוך הבא מהצלב האדום

מכתב ברוך הבא מהצלב האדום

יהודה יחיאלי בטרפלגר בלונדון

יהודה יחיאלי בטרפלגר בלונדון

דוד גרינבלט בטרפלגר לונדון

דוד גרינבלט בטרפלגר לונדון

אהרון ויצמן בטרפלגר לונדון

אהרון ויצמן בטרפלגר לונדון

חיים ברפמן בטרפלגר לונדון

חיים ברפמן בטרפלגר לונדון

הבראה בלונדון

הבראה בלונדון

הבראה בלונדון

הבראה בלונדון

מראה לונדון לאחר המלחמה

מראה לונדון לאחר המלחמה

מראה לונדון לאחר המלחמה

מראה לונדון לאחר המלחמה

מגלים את מראות לאחר מלחמה

מגלים את מראות לאחר מלחמה

מראה לונדון לאחר המלחמה

מראה לונדון לאחר המלחמה

מראות לאחר המלחמה

מראות לאחר המלחמה

מראות לאחר המלחמה

מראות לאחר המלחמה

מראות לאחר המלחמה

מראות לאחר המלחמה

מראות לאחר המלחמה

מראות לאחר המלחמה

קבלת פנים לפדויים

קבלת פנים לפדויים

קבלת פנים לחוזרים מהשבי הגרמני

קבלת פנים לחוזרים מהשבי הגרמני

מטיילים בארץ ישראל

מטיילים בארץ ישראל

מטיילים בארץ ישראל

מטיילים בארץ ישראל

מטיילים בארץ ישראל

מטיילים בארץ ישראל

מטיילים בארץ ישראל

מטיילים בארץ ישראל

מטיילים בארץ ישראל

מטיילים בארץ ישראל

קבר הרצל

קבר הרצל

מטיילים בארץ ישראל

מטיילים בארץ ישראל

מטיילים - מקום לא ידוע

מטיילים - מקום לא ידוע

מטיילים - מקום לא ידוע

מטיילים - מקום לא ידוע

מטיילים - מקום לא ידוע

מטיילים - מקום לא ידוע

הזמנה לכנוס פדויי השבי

הזמנה לכנוס פדויי השבי

אוקטובר 1945

bottom of page