top of page

מסמכים, מדליות ופרטי שבי

מתקופת השבי הביאו פדויי השבי פרטי שבי רבים ובתוכם מסמכים, דסקיות שבוי, מדליות, פריטים שהכינו בתקופת שביים ועוד.

פרטי שבי

פרטי שבי

חפצי שבי מעזבונו של אהרון אביגור, למעלה משמאל סמל החפרים, מתחתיו אות הלגיון הבריטי אותות שירות במרכז צמיד שבוי, ובצד שמאל דיסקיות שבוי

מסמך על קבלת אות הלגיון הבריטי

מסמך על קבלת אות הלגיון הבריטי

דסקיות שבוי במחנה למסדורף

דסקיות שבוי במחנה למסדורף

דסקיות שבוי

דסקיות שבוי

דיסקיות שבוי

דיסקיות שבוי

משולש לקצה הצווארון

משולש לקצה הצווארון

מעזבונו של בינימין בית הלחמי

דיסקיות

דיסקיות

כרטיס שבוי

כרטיס שבוי

כרטיס שבוי של אריה מנדלברג כולל רשימת מחנות עבודה אליהם נשלח זהו המסמך שבעזרתו תיעדו הגרמנים את תנועות השבויים. אריה גנב את המסמך ממפקדת המחנה טרם השחרור

כרטיס שבוי של משה גוטליב

כרטיס שבוי של משה גוטליב

פרטי שבי

פרטי שבי

מעזבונו של יוסף פסטרנק משמאל פנקס תשלומים (חוגר) מזכרות מהשבי ומימין אותות שונים אותם קיבל

פרטי שבי

פרטי שבי

מעזבונו של יוסף פסטרנקמשמאל פנקס תשלומים (חוגר) מזכרות מהשבי ומימין אותות שונים אותם קיבל

פרטי שבי

פרטי שבי

משמאל ניתן לראות שטרות כסף בהם נעשה שימוש רק בתוך מחנות השבויים

כסף לשימוש לקנייה במחנות

כסף לשימוש לקנייה במחנות

פרטי שבי

פרטי שבי

מעזבונו של יוסף פסטרנק

אותות הצבא הבריטי

אותות הצבא הבריטי

מדליות: כוכב אפריקה על השירות בגזרת אפריקה Africa Star כוכב 1939-1945 שירות במלחמת העולם השניה war medal 1939-45 העגול כסוף עם הסרט האדום כחול לבן העגול כסוף עם סרט סגול ירוק - Palestine 1945-48 למי ששרת בצבא הבריטי בפלסטינה בין השנים הללו.

אות הלגיון הבריטי

אות הלגיון הבריטי

מדליות ואותות

מדליות ואותות

של ארנולד סלפטר

מדליות

מדליות

מסמך מלווה למדליות

מסמך מלווה למדליות

מדליית 1939-1945

מדליית 1939-1945

מדלית פלסטינה 1945-1948

מדלית פלסטינה 1945-1948

יומן "מסע" של צעדות המוות

יומן "מסע" של צעדות המוות

פירוט נקודות במהלך מסע המוות

נקודות במהלך מסע המוות

נקודות במהלך מסע המוות

מעזבנו של משה צבי גרינבלום

ציורים שצוירו בשבי

ציורים שצוירו בשבי

ציור שצויר בשבי

ציור שצויר בשבי

ציורים מהשבי

ציורים מהשבי

פרטי שבי

פרטי שבי

פרטי שבי של זכריה חממי

אישור קבלת חבילה מהצלב האדום

אישור קבלת חבילה מהצלב האדום

אישור משלוח חבילת הצלב האדום

אישור משלוח חבילת הצלב האדום

תעודת שחרור

תעודת שחרור

של וולטר דורמן

תעודת שחרור

תעודת שחרור

של וולטר דורמן

bottom of page