top of page

ביוון

ביוון

ביוון

באקרופוליס 1941

באקרופוליס 1941

במרכז התמונה דוד גרימבלט

1941 למרגלות האקרופוליס

1941 למרגלות האקרופוליס

יוון 1941

יוון 1941

ולטר דורמן מימין

אתונה 1941

אתונה 1941

חיים ברפמן

באתונה 1941

באתונה 1941

באתונה 1941

באתונה 1941

אקרופוליס - תצפית לליקיויטוס

אקרופוליס - תצפית לליקיויטוס

מנחם מנדל שרגר עם הכובע הימני

למרגלות האקרופוליס באמפי

למרגלות האקרופוליס באמפי

למרגלות האקרופוליס4.1941

למרגלות האקרופוליס4.1941

4.1941 אמפי למרגלות האקרופוליס

4.1941 אמפי למרגלות האקרופוליס

4.1941 אמפי למרגלות האקרופוליס

4.1941 אמפי למרגלות האקרופוליס

4.1941 אמפי למרגלות האקרופוליס

4.1941 אמפי למרגלות האקרופוליס

באקרופוליס 1941

באקרופוליס 1941

bottom of page