החיים בשבי: קבוצות עבודה ומחנות השבויים

מתקופת השבי הביאו פדויי השבי תמונות רבות, המשקפות את אורח חייהם, בין היתר צילומים קבוצתיים שצולמו לטובת תעמולה, דיווח לצלב האדום ולמשלוח הביתה. במחנות השבויים וקבוצות העבודה, החיילים היו שבויים, דבר שכלל בתוכו מסדרי נוכחות וספירה, וקבוצות עבודה. החיילים החוגרים חוייבו בעבודה והמש"קים הורשו לבחור האם ברצונם לצאת ולעבוד מחוץ למחנה הראשי (למסדורף). על הציר בין למסדורף לקרקוב ישנם עשרות מחנות עבודה שונים בהם הועבדו השבויים במגוון עבודות כגון: כריית פחם, חוות חקלאיות, הנחת מסילות ברזל, מפעלי נייר וגומי ובנייה.

© 2017 by The .Jewish (Pal.) Pioneer Corps Families' Association                                                                                                                          Pal.pioneers@gmail.com

ט.ל.ח

  • White Facebook Icon