top of page

טקס היזכור השנתי לחללי מלחמת העולם השניה 24.4.17

פרשת השבי מקפלת בתוכה כ -350 חללים.

מיעוטים נפלו בשירות במדבר המערבי

מרביתם בקרב על יוון

כ - 50 בימי השבי מסיבות שונות כמו בריחות מחלות תנאים ירודים ו... רצח

ומספר חללים גבתה הפרשה הקשה הזו אפילו אחרי השיחרור, אפילו בארץ ישראל.


החללים, כמו שאתם מתארים לעצמכם, היו משוייכים ליחידות שונות, שנעו באותם הצירים - חיל חפרים, פלוגת תפעול נמלים, חיל הנדסה, חיל קשר, חיל תובלה וחיל אויר.

מיעוטם הובאו לקבר ישראל ומרביתם מקום קבורתם לא נודע.


טקס האזכרה לחללים אלו, ולשאר מתנדבי הישוב העברי לצבאות בעלות הברית במלחמת העולם השנייה

יתקיים ביום שני, כ"ח בניסן התשע"ז

24 באפריל 2017 , בשעה 15:30

בבית העלמין הצבאי בהר הרצל , ירושלים

סמוך לאנדרטת הנופלים של פלוגה 462

מוקירי זכרם מוזמנים


הטקס באחריות היחידה להנצחת החייל


אנחנו נהיה שם ונניח זר לזכרם. מזמינה אתכם להצטרך אלינו לכבד את זכרם של מי שלא חזרו ובמידה מסויימת במותם נתנו למי שכן חזר משם את החיים.

bottom of page