top of page

החיים בשבי: צילומים קבוצתיים

מתקופת השבי הביאו פדויי השבי תמונות רבות, המשקפות את אורח חייהם, בין היתר צילומים קבוצתיים שצולמו לטובת תעמולה, דיווח לצלב האדום ולמשלוח הביתה. נדמה שצילומים רבים חוזרים על עצמם, אבל בהסתכלות מקרוב ניתן לראות שהקומפוזציות דומות, אך האנשים שונים.

בנוסף, הצטלמו השבויים עם חיות מחמד שאימצו וגידלו במחנות השבי והעבודה. למרות הנראות של השלווה והפנאי, יש לזכור כי השבויים היו נתונים כל העת לענישה, איומים ועבודות כפייה. בתמונות נעשה שימוש לטובת פרופגנדה והוכחה שהיחס לשבויים תואם את הנדרש באמנת ג'נבה.

כלב מחמד במחנה השבויים

כלב מחמד במחנה השבויים

תמונה קבוצתית

תמונה קבוצתית

תמונה קבוצתית

תמונה קבוצתית

במרכז התמונה ארוין קרטר - מחללי השבי.

תמונה קבוצתית

תמונה קבוצתית

תמונה קבוצתית

תמונה קבוצתית

תמונה קבוצתית

תמונה קבוצתית

תמונה קבוצתית

תמונה קבוצתית

תמונה קבוצתית

תמונה קבוצתית

תמונה קבוצתית

תמונה קבוצתית

תמונה קבוצתית

תמונה קבוצתית

תמונה קבוצתית

תמונה קבוצתית

בקבוצת עבודה ברטיבור

חתולי מחמד

חתולי מחמד

תמונה קבוצתית

תמונה קבוצתית

תמונה קבוצתית

תמונה קבוצתית

תמונה קבוצתית

תמונה קבוצתית

1895

1895

תמונה קבוצתית

תמונה קבוצתית

תמונה קבוצתית

תמונה קבוצתית

תמונה קבוצתית

תמונה קבוצתית

תמונה קבוצתית

תמונה קבוצתית

תמונה קבוצתית

תמונה קבוצתית

תמונה קבוצתית עם הכלב "היטלר"

תמונה קבוצתית עם הכלב "היטלר"

תמונה קבוצתית

תמונה קבוצתית

ישראל באום בשורה הראשונה

bottom of page