top of page

החיים בשבי: קבורה

מתקופת השבי הביאו פדויי השבי תמונות רבות, המשקפות את אורח חייהם, בין היתר צילומים קבוצתיים שצולמו לטובת תעמולה, דיווח לצלב האדום ולמשלוח הביתה. כ 50 שבויים נפטרו, נרצחו, מתו בנסיבות שונות במהלך ימי השבי.

השבוייםהארצישראליים סרבו להכנע לרצונם של הגרמנים שלא לאפשר לחללים אלו קבורה צבאית.

בתום מאבק שכלל שביתות רעב, הפסקות עבודה והתערבות של הצלב האדום, התאפשרה קבורתם הצבאית של החללים הארצישראליים. בטקס הקבורה הוצב מסדר כבוד של חיילים יהודיים אל מול גרמנים, ועל הזרים הוטבע סמל צלב הקרס.

הלוויה צבאית לשבוי יהודי

הלוויה צבאית לשבוי יהודי

באדיבות המוזיאון ללוחם היהודי במלחמת העולם השניה, לטרון

טקס קבורה לשבוי יהודי

טקס קבורה לשבוי יהודי

קברו של אלקינד

קברו של אלקינד

לאחר קבורתו המקורית, בתום מלחמת העולם השניה, הועברו עצמותיו לקבורה בבית העלמין הצבאי בקרקוב, פולין.

קבר טרי

קבר טרי

משמר כבוד

משמר כבוד

הראשון מצד שמאל - בן ציון סולומין

משמר כבוד

משמר כבוד

תמונה צבועה הראשון משמאל הינו בן ציון סולומין

יציאה לטקס הלוויה

יציאה לטקס הלוויה

יציאה לטקס הלוויה

יציאה לטקס הלוויה

מסדר כבוד בבית העלמין

מסדר כבוד בבית העלמין

הכרכרה ובא ארונו של שבוי יהודי

הכרכרה ובא ארונו של שבוי יהודי

קברו של אלטמן עם זרים גרמניים

קברו של אלטמן עם זרים גרמניים

זרים על קבר

זרים על קבר

קברו של ליפמן 23.12.1942

קברו של ליפמן 23.12.1942

זרים על קברו של אל משעלי

זרים על קברו של אל משעלי

bottom of page