החיים בשבי: קבורה

מתקופת השבי הביאו פדויי השבי תמונות רבות, המשקפות את אורח חייהם, בין היתר צילומים קבוצתיים שצולמו לטובת תעמולה, דיווח לצלב האדום ולמשלוח הביתה. כ 50 שבויים נפטרו, נרצחו, מתו בנסיבות שונות במהלך ימי השבי.

השבוייםהארצישראליים סרבו להכנע לרצונם של הגרמנים שלא לאפשר לחללים אלו קבורה צבאית.

בתום מאבק שכלל שביתות רעב, הפסקות עבודה והתערבות של הצלב האדום, התאפשרה קבורתם הצבאית של החללים הארצישראליים. בטקס הקבורה הוצב מסדר כבוד של חיילים יהודיים אל מול גרמנים, ועל הזרים הוטבע סמל צלב הקרס.

© 2017 by The .Jewish (Pal.) Pioneer Corps Families' Association                                                                                                                          Pal.pioneers@gmail.com

ט.ל.ח

  • White Facebook Icon