top of page

מפגש משפחות עם ד"ר מרגיט ברנר

בשנת 1942 התבקשו שבויים מסטאלאג 18A בוולפסבורג להשתתף במחקר גזע אנתרופולוגי שנערךעל ידי הגרמנים. השבויים הבריטיים (ביניהם הארצישראליים!) סרבו ועל כן עורכי המחקר רכשו את תמונות השבויים כפי שצולמו בעת קבלתם לשבי מהצלםם המקומי שהחזיק את התשלילים (פילם) שלהם. המחקר בסופו של דבר לא יצא לדרך והתמונות נשכחו במחסן התגלו אחרי שנים ע"י דר. ברנר בדרך נס.

 

לפני כשלוש שנים חבר פורום המשפחות לד"ר ברנר והעלה בקשה לקבל לידיו את תמונות השבויים הארצישראליים. בכדי לאפשר את קיומו של פרוייקט זה היה עלינו ראשית לקטלג את השבויים הארצישראליים ואז החל שלב הסריקה שבוצע ללא תמורה על ידי ד"ר ברנר וצוות המוזיאון. 

במאי 2017 אירחנו את ד"ר ברנר, שהביאה איתה כ-600 תמונות של השבויים ליום מרגש שהחל בסיור במוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה, שבלטרון. התארחנו אצל צביקה קן-תור, שפרש את תכניות המוזיאון החדש, והוביל את הסיור במוזיאון הקיים (התצוגה הזמנית בתוך אתר מורשת השריון)
לאחר מכן, נסענו ליער פדויי השבי, שם סיפרנו למרגיט על פרשת היער, התרומות, וסגירת המעגל ע"י המשפחות, 70 שנה אחרי הרמת התרומה ע"י השבויים.
התארחנו גם במוזיאון בית הגדודים, שם עברנו סיור בהדרכת יעל הלוי שנתנה סקירה היסטורית על הקמת הכוח היהודי הלוחם בזמן מלחמת העולם הראשונה, ועל תרומתם של החפרים למאמץ המלחמתי הבריטי במלחמת העולם השנייה.
ערבו של היום הוקדש למפגש מרגש של ד"ר ברנר עם נציגי פורום המשפחות ששיאו היה פאנל משפחות סביב 3 סיפורים אישיים ומרתקים של חפרים.
יעקב פיקסמן, שתיעד את קורותיו על קרטונים שהכין מקופסאות של סיגריות.

אברהם יצחק גלברט, שהצליח לברוח משוביו הגרמנים עוד בזמן השהות ביוון ולהסתתר בכפרים הנידחים במשך חודשים ארוכים תחת שם נוצרי בדוי עד אשר במהלך בריחה נוספת מהגרמנים נפצע מפליטת כדור ברובהו, ומת מפצעיו לאחר מכן.
וראובן שרעבי, שברח יחד עם אברהם יצחק גלברט ביוון, והסתתר יחד איתו בכפרים הנידחים תחת שם נוצרי בדוי.
משפחתו של ראובן סיפרה לראשונה למשפחת גלברט את עדותו של האב, בה הוא מספר כי התחבאו יחדיו באותה מערה ויחד ניסו להימלט מהגרמנים המחפשים. ראובן שרעבי היה, למעשה, החייל האחרון שראה את אברהם גלברט בחיים, והמפגש בין שתי המשפחות השאיר מעט מאוד עיניים יבשות. 

DSC_0662
DSC_0665
DSC_0664
DSC_0663
DSC_0661
DSC_0659
DSC_0660
DSC_0658
DSC_0657
DSC_0656
DSC_0654
DSC_0653
DSC_0652
DSC_0651
DSC_0649
DSC_0647
DSC_0648
DSC_0646
DSC_0645
DSC_0644
DSC_0643
DSC_0640
DSC_0642
DSC_0639
DSC_0638
DSC_0636
DSC_0635
DSC_0634
DSC_0633
DSC_0632
DSC_0631
DSC_0630
DSC_0629
DSC_0626
DSC_0625
DSC_0623
DSC_0624
DSC_0622
DSC_0621
DSC_0620
DSC_0619
DSC_0617
DSC_0618
DSC_0615
DSC_0616
DSC_0614
DSC_0613
DSC_0611
DSC_0612
DSC_0610
DSC_0608
DSC_0607
DSC_0606
DSC_0605
DSC_0604
DSC_0603
DSC_0601
DSC_0600
DSC_0599
DSC_0598
DSC_0596
DSC_0595
DSC_0593
DSC_0594
DSC_0592
DSC_0591
DSC_0590
DSC_0589
DSC_0588
DSC_0587
DSC_0586
DSC_0585
DSC_0584
DSC_0583
DSC_0582
DSC_0581
DSC_0580
DSC_0579
DSC_0578
DSC_0577
DSC_0576
DSC_0575
DSC_0574
DSC_0573
DSC_0572
DSC_0571
DSC_0570
DSC_0569
DSC_0567
DSC_0568
DSC_0566
DSC_0565
DSC_0563
DSC_0559
DSC_0558
DSC_0556
DSC_0554
DSC_0552
DSC_0550
DSC_0549
DSC_0547
DSC_0546
DSC_0543
DSC_0542
DSC_0540
DSC_0541
DSC_0538
DSC_0537
DSC_0536
DSC_0534
DSC_0532
DSC_0531
DSC_0529
DSC_0528
DSC_0527
DSC_0523
DSC_0525
DSC_0522
DSC_0520
DSC_0517
DSC_0515
DSC_0511
DSC_0512
DSC_0513
DSC_0509
DSC_0505
DSC_0508
DSC_0504
DSC_0503
DSC_0502
DSC_0500
DSC_0496
DSC_0499
DSC_0494
DSC_0492
DSC_0491
DSC_0489
DSC_0484
DSC_0485
DSC_0477
DSC_0483
DSC_0475
DSC_0474
DSC_0470
DSC_0465
DSC_0469
DSC_0472
DSC_0473
DSC_0466
bottom of page