top of page

טקס הצדעה מאי 2014 בית הגדודים

התכנסותו הראשונה של פורום המשפחות במוזיאון בית הגדודים שבמושב אביחיל.  בכנס נכחו 350 איש ואת הכנס כיבדו בנוכחותם 12 פדויי שבי.

בני המשפחות זכו לשמוע את הרצאתו של פרופסור יואב גלבר על פרשת השבי וכן לראשונה את המנון החפרים מפיו של דן יונגמן, פדוי שבי מפלוגת החפרים 602.

bottom of page