top of page

מסע בנים ספטמבר 2016

משלחת של 50 בני משפחות פדויי השבי, בהובלתה של טליה קליינר-דייגי והדרכתה של הגב' נעמה אגוזי יצאה למסע בעקבות מקומות מרכזיים במסלולם של פדויי השבי ביוון ובפולין. בין היתר פקדה המשלחת את קברי החללים בבית העלמין פאלרון שבאתונה לטכס זיכרון בנוכחות הנספח הצברי הבריטי ליוון קפטן ריצ'ארד בלקוול.  כמה מנקודות השיא של המסע נרשמו כשאר נפגש מסע בני המשפחות עם מסע "עדים במדים" של צה"ל  בפיקודו של תא"ל אושרי לוגסי קצין הנדסה ראשי, ובהדרכתו של מר יעקב יניב, מנכ"ל יד יצחק בן צבי,  שייצאו במסע ייעודי בעקבות סיפורם של פדויי השבי. שתי המשלחות חברו זו לזו בחלקה הצבאית הבריטית בבית העלמין האזרחי רקוביצה שבקרקוב, פולין, וכן בטכס סיכון המסע באוושויץ ביקרנאו.  היתה זו הפעם הראשונה שמשלחת בני משפחות מגיעה למוזיאון של מחנה השבויים "למסדור" בעיר למבינוביצה, בם עומדים עד היום שרידי מחנה השבויים המרכזי, Stalag 8B. על מנת לראות את הצילומים מהמסע יש לגלול מטה (לאחר הסרטון).

All Videos

All Videos

צפייה בסרטון
Guy_Yechiely_005
Guy_Yechiely_012
Guy_Yechiely_013
Guy_Yechiely_017
Guy_Yechiely_029
Guy_Yechiely_042
Guy_Yechiely_051
Guy_Yechiely_052
Guy_Yechiely_057
Guy_Yechiely_070
Guy_Yechiely_068
Guy_Yechiely_065
Guy_Yechiely_075
Guy_Yechiely_081
Guy_Yechiely_080
Guy_Yechiely_088
Guy_Yechiely_115
Guy_Yechiely_116
Guy_Yechiely_118
Guy_Yechiely_099
Guy_Yechiely_136
Guy_Yechiely_141
Guy_Yechiely_140
Guy_Yechiely_137
Guy_Yechiely_152
Guy_Yechiely_149
Guy_Yechiely_148
Guy_Yechiely_163
Guy_Yechiely_164
Guy_Yechiely_167
Guy_Yechiely_183
Guy_Yechiely_185
Guy_Yechiely_186
Guy_Yechiely_184
Guy_Yechiely_195
Guy_Yechiely_194
Guy_Yechiely_202
Guy_Yechiely_204
Guy_Yechiely_207
Guy_Yechiely_224
Guy_Yechiely_220
Guy_Yechiely_221
Guy_Yechiely_222
Guy_Yechiely_223
Guy_Yechiely_229
Guy_Yechiely_230
Guy_Yechiely_232
Guy_Yechiely_237
Guy_Yechiely_241
Guy_Yechiely_245
Guy_Yechiely_249
Guy_Yechiely_254
Guy_Yechiely_252
Guy_Yechiely_258
Guy_Yechiely_264
Guy_Yechiely_268
Guy_Yechiely_270
Guy_Yechiely_280
Guy_Yechiely_273
Guy_Yechiely_289
Guy_Yechiely_293
Guy_Yechiely_288
Guy_Yechiely_314
Guy_Yechiely_305
Guy_Yechiely_327
Guy_Yechiely_325
Guy_Yechiely_330
Guy_Yechiely_336
Guy_Yechiely_343
Guy_Yechiely_352
Guy_Yechiely_358
Guy_Yechiely_362
Guy_Yechiely_364
Guy_Yechiely_371
Guy_Yechiely_370
Guy_Yechiely_375
Guy_Yechiely_376
Guy_Yechiely_378
Guy_Yechiely_384
Guy_Yechiely_396
Guy_Yechiely_468
Guy_Yechiely_471
Guy_Yechiely_480
Guy_Yechiely_479
Guy_Yechiely_484
Guy_Yechiely_483
Guy_Yechiely_482
Guy_Yechiely_489
Guy_Yechiely_494
Guy_Yechiely_492
Guy_Yechiely_491
Guy_Yechiely_488
Guy_Yechiely_497
Guy_Yechiely_507
Guy_Yechiely_518
Guy_Yechiely_516
Guy_Yechiely_525
Guy_Yechiely_524
Guy_Yechiely_535
Guy_Yechiely_531
Guy_Yechiely_537
Guy_Yechiely_539
Guy_Yechiely_544
Guy_Yechiely_550
Guy_Yechiely_548
Guy_Yechiely_551
Guy_Yechiely_555
Guy_Yechiely_575
Guy_Yechiely_574
Guy_Yechiely_573
Guy_Yechiely_578
Guy_Yechiely_582
Guy_Yechiely_583
Guy_Yechiely_607
Guy_Yechiely_612
Guy_Yechiely_619
Guy_Yechiely_625
Guy_Yechiely_630
Guy_Yechiely_639
Guy_Yechiely_638
Guy_Yechiely_636
Guy_Yechiely_637
Guy_Yechiely_635
Guy_Yechiely_647
Guy_Yechiely_655
Guy_Yechiely_654
Guy_Yechiely_653
Guy_Yechiely_650
Guy_Yechiely_657
Guy_Yechiely_662
Guy_Yechiely_676
Guy_Yechiely_677
Guy_Yechiely_685
Guy_Yechiely_682
Guy_Yechiely_693
Guy_Yechiely_695
Guy_Yechiely_702
Guy_Yechiely_710
Guy_Yechiely_711
Guy_Yechiely_704
Guy_Yechiely_697
Guy_Yechiely_699
Guy_Yechiely_715
Guy_Yechiely_713
Guy_Yechiely_725
Guy_Yechiely_728
Guy_Yechiely_723
Guy_Yechiely_736
Guy_Yechiely_738
Guy_Yechiely_740
Guy_Yechiely_742
Guy_Yechiely_744
Guy_Yechiely_748
Guy_Yechiely_752
Guy_Yechiely_759
Guy_Yechiely_772
Guy_Yechiely_770
Guy_Yechiely_507
IMG_2971
IMG_3340
bottom of page