החיים בשבי: פעילויות פנאי וספורט

מתקופת השבי הביאו פדויי השבי תמונות רבות, המשקפות את אורח חייהם, בין היתר צילומים קבוצתיים שצולמו לטובת תעמולה, דיווח לצלב האדום ולמשלוח הביתה. אמנת ג'נבה חייבה את הגרמנים לאפשר לשבויים לקיים חיי תרבות, ובניהם אירועי ספורט ופנאי, מסיבה זאת השתתפו השבויים באירועי ספורט ופנאי של כלל החיילים הבריטים השבויים בגרמניה ואף היו להם קבוצות ספורט של החיילים הארצישראליים. בתמונות רבות שהביאו איתם השבויים חזרה, לא בהכרח מצולמים חיילים ארצישראליים, יתכן והמצולמים הם חיילים בריטים. למרות הנראות של השלווה והפנאי, יש לזכור כי השבויים היו נתונים כל העת לענישה, איומים ועבודות כפייה. בתמונות נעשה שימוש לטובת פרופגנדה והוכחה שהיחס לשבויים תואם את הנדרש באמנת ג'נבה.

© 2017 by The .Jewish (Pal.) Pioneer Corps Families' Association                                                                                                                          Pal.pioneers@gmail.com

ט.ל.ח

  • White Facebook Icon