top of page

החיים בשבי: פעילויות פנאי וספורט

מתקופת השבי הביאו פדויי השבי תמונות רבות, המשקפות את אורח חייהם, בין היתר צילומים קבוצתיים שצולמו לטובת תעמולה, דיווח לצלב האדום ולמשלוח הביתה. אמנת ג'נבה חייבה את הגרמנים לאפשר לשבויים לקיים חיי תרבות, ובניהם אירועי ספורט ופנאי, מסיבה זאת השתתפו השבויים באירועי ספורט ופנאי של כלל החיילים הבריטים השבויים בגרמניה ואף היו להם קבוצות ספורט של החיילים הארצישראליים. בתמונות רבות שהביאו איתם השבויים חזרה, לא בהכרח מצולמים חיילים ארצישראליים, יתכן והמצולמים הם חיילים בריטים. למרות הנראות של השלווה והפנאי, יש לזכור כי השבויים היו נתונים כל העת לענישה, איומים ועבודות כפייה. בתמונות נעשה שימוש לטובת פרופגנדה והוכחה שהיחס לשבויים תואם את הנדרש באמנת ג'נבה.

תחרות כדור מים בבריכה

תחרות כדור מים בבריכה

קפיצה לרוחק

קפיצה לרוחק

קבוצת כדורגל

קבוצת כדורגל

קבוצת ספורט במחנה 383

קבוצת ספורט במחנה 383

,מצד שמאל עומד געצל פרסקי אברהם דייגי יושב מצד ימין בשורה הראשונה, לצידו יהושוע גפני. חיים גלובינסקי עומד למעלה במרכז

קבוצת כדור עף

קבוצת כדור עף

חיים גלובינסקי במרכז

כדורסל

כדורסל

ריצה

ריצה

ריצה

ריצה

קפיצה לגובה

קפיצה לגובה

כדורגל

כדורגל

חיים גלובינסקי עומד בצד שמאל

כדורגל

כדורגל

צופים בספורט

צופים בספורט

תחרות אגרוף

תחרות אגרוף

למטה ניתן לראות את השופטים של התחרות -השובים הגרמנים

אגרוף

אגרוף

אגרוף

אגרוף

אגרוף

אגרוף

אגרוף

אגרוף

כדורגל

כדורגל

יציאה לשחייה

יציאה לשחייה

יציאה לשחייה

יציאה לשחייה

אגרוף

אגרוף

פעילות פנאי ברטיבור

פעילות פנאי ברטיבור

השבויים בנו סירה ושטו בא במהלך השבי

סירה ברטיבור

סירה ברטיבור

סירה בנהר

סירה בנהר

בניית סירה

בניית סירה

ליד הנהר

ליד הנהר

יהודה יחיאלי קורא ספר

יהודה יחיאלי קורא ספר

במהלך מנוחה בין העבודות

שעת מנוחה בחדר

שעת מנוחה בחדר

טניס שולחן

טניס שולחן

קפיצה לרוחק

קפיצה לרוחק

קבוצת כדורגל

קבוצת כדורגל

קבוצת כדורגל

קבוצת כדורגל

קבוצת כדורגל

קבוצת כדורגל

bottom of page