נטעיות ביער פדויי השבי - ט"ו בשבט 2017

תלמידי תיכון דרור שאימצו את יער פדויי השבי נחשפו לסיפורם של השבויים במהלך ההכנות למסע לפולין ב 2017.

עם שובם ביקשו חברי המשלחת לטעת עצים בט"ו בשבט ביער פדויי השבי כאות הערכה לשבויים ולסימון הקשר בין העבר ודור העתיד.

נרגשים מהיוזמה של בני הנוער הנהדרים האלו פגשנו אותם ביער לנטיעת מספר עצים שסופקו על ידי קק"ל.

© 2017 by The .Jewish (Pal.) Pioneer Corps Families' Association                                                                                                                          Pal.pioneers@gmail.com

ט.ל.ח

  • White Facebook Icon