top of page

נטעיות ביער פדויי השבי - ט"ו בשבט 2017

תלמידי תיכון דרור שאימצו את יער פדויי השבי נחשפו לסיפורם של השבויים במהלך ההכנות למסע לפולין ב 2017.

עם שובם ביקשו חברי המשלחת לטעת עצים בט"ו בשבט ביער פדויי השבי כאות הערכה לשבויים ולסימון הקשר בין העבר ודור העתיד.

נרגשים מהיוזמה של בני הנוער הנהדרים האלו פגשנו אותם ביער לנטיעת מספר עצים שסופקו על ידי קק"ל.

27072930_10155945479670256_5757438205517537192_n
27749998_10155945479515256_6059328568883946629_n
27657104_10155945478815256_8871146500926494939_n
27655382_10155945478675256_7004070841946882217_n
27540669_10155945479550256_6146132407644826401_n
27541074_10155945479060256_881477164920588972_n
27540498_10155945478630256_7486067482740183783_n
27332522_10155945479410256_7624409542226552816_n
27331862_10155945478520256_6611702029068799342_n
27332295_10155945478740256_8239081983726322245_n
27332102_10155945479240256_3549233082835935266_n
27332274_10155945479345256_8714995854229461053_n
27073335_10155945479605256_2765458885757115609_n
bottom of page