טכס האזכרה השנתי הבריטי בבית העלמין ברמלה

גם השנה כמו בכל נובמבר צינו הבריטים את טכס האזכרה השנתי לחללי מלחמות העולם הראשונה והשניה. אנחנו הוזמנו השנה רשמית  להשתתף באזכרה וקרוב ל 50 מבני משפחות השבויים הגיעו לכבד את המעמד. פקדנו את קברי חללינו הקבורים בבית עלמין זה, הנחנו זר לזכרם כחלק ממהלך הטכס הרשמי ופגשנו את צוות השגרירות בקבלת הפנים שנערכה אחרי כן.

© 2017 by The .Jewish (Pal.) Pioneer Corps Families' Association                                                                                                                          Pal.pioneers@gmail.com

ט.ל.ח

  • White Facebook Icon