החיים בשבי: חגים

מתקופת השבי הביאו פדויי השבי תמונות רבות, המשקפות את אורח חייהם, בין היתר צילומים קבוצתיים שצולמו לטובת תעמולה, דיווח לצלב האדום ולמשלוח הביתה. אמנת ג'נבה חייבה את הגרמנים לאפשר לשבויים לקיים חיי דת במהלך השבי. מסיבה זאת, השבויים הארצישראליים יכלו לחגוג חגים יהודיים בתמיכת שוביהם הגרמנים. תמונות רבות שהביאו איתם השבויים מלמדות על חגיגת חג החנוכה, פורים, ראש השנה, יום כיפור. למרות הנראות של השלווה והפנאי, יש לזכור כי השבויים היו נתונים כל העת לענישה, איומים ועבודות כפייה. בתמונות נעשה שימוש לטובת פרופגנדה והוכחה שהיחס לשבויים תואם את הנדרש באמנת ג'נבה.

© 2017 by The .Jewish (Pal.) Pioneer Corps Families' Association                                                                                                                          Pal.pioneers@gmail.com

ט.ל.ח

  • White Facebook Icon