top of page

החיים בשבי: חגים

מתקופת השבי הביאו פדויי השבי תמונות רבות, המשקפות את אורח חייהם, בין היתר צילומים קבוצתיים שצולמו לטובת תעמולה, דיווח לצלב האדום ולמשלוח הביתה. אמנת ג'נבה חייבה את הגרמנים לאפשר לשבויים לקיים חיי דת במהלך השבי. מסיבה זאת, השבויים הארצישראליים יכלו לחגוג חגים יהודיים בתמיכת שוביהם הגרמנים. תמונות רבות שהביאו איתם השבויים מלמדות על חגיגת חג החנוכה, פורים, ראש השנה, יום כיפור. למרות הנראות של השלווה והפנאי, יש לזכור כי השבויים היו נתונים כל העת לענישה, איומים ועבודות כפייה. בתמונות נעשה שימוש לטובת פרופגנדה והוכחה שהיחס לשבויים תואם את הנדרש באמנת ג'נבה.

חגיגת ראש השנה 1944

חגיגת ראש השנה 1944

ראש השנה 1944 קבוצת עבודה E5705

חגיגת ראש השנה 1944

חגיגת ראש השנה 1944

ראש השנה 1944 קבוצת עבודה E5705

כוכב ראש השנה

כוכב ראש השנה

כוכב שהוכן לראש השנה 1942 מתוך ארכיון מכון לבון

אוסף תחילת תפילות ליום כיפור

אוסף תחילת תפילות ליום כיפור

אוסף תפילות ליום כיפור מתוך ארכיון מכון לבון

נשף חנוכה במחנה השבויים 1943

נשף חנוכה במחנה השבויים 1943

מתוך עזבונו של גלובינסקי

עוגת החנוכה 1943

עוגת החנוכה 1943

מתוך עזבונו של גלובינסקי

מנורת חנוכה 1944

מנורת חנוכה 1944

מנורת חנוכה שהוכנה במחנה השבויים 383, ההונפלץ ע"י אברהם דייגי משאריות קופסאות שימורים שנמצאו במחנה

חגיגת חנוכה בשבי

חגיגת חנוכה בשבי

ההצגה גאלה בנשף חנוכה ניתן לראות מאחורי השחקנים את מפת ארץ ישראל ואת החנוכייה מצד ימין

חגיגת חנוכה בקבוצת עבודה

חגיגת חנוכה בקבוצת עבודה

הדלקת נר רביעי בחוה ברטיבור. מתחת לחנוכייה אהרון ויצמן , מאחור מימין יהודה יחיאלי.

חגיגת פורים

חגיגת פורים

bottom of page