top of page

החיים בשבי: הצגות ומופעים

מתקופת השבי הביאו פדויי השבי תמונות רבות, המשקפות את אורח חייהם, בין היתר צילומים קבוצתיים שצולמו לטובת תעמולה, דיווח לצלב האדום ולמשלוח הביתה. אמנת ג'נבה חייבה את הגרמנים לאפשר לשבויים לקיים חיי תרבות. מסיבה זאת השתתפו השבויים באירועי תרבות של כלל החיילים הבריטים השבויים בגרמניה וניהלו תזמורת של החיילים הארצישראליים. בתמונות רבות שהביאו איתם השבויים חזרה, לא בהכרח מצולמים חיילים ארצישראליים, יתכן והמצולמים הם חיילים בריטים. למרות הנראות של השלווה והפנאי, יש לזכור כי השבויים היו נתונים כל העת לענישה, איומים ועבודות כפייה. בתמונות נעשה שימוש לטובת פרופגנדה והוכחה שהיחס לשבויים תואם את הנדרש באמנת ג'נבה.

תזמורת ארצישראלית במחנה

תזמורת ארצישראלית במחנה

ישראל באום חיים גלובינסקי

תזמורת ארצישראלית במחנה

תזמורת ארצישראלית במחנה

תזמורת במחנה השבויים

תזמורת במחנה השבויים

אהרון אביגור למעלה מצד ימין

תזמורת במחנה השבויים

תזמורת במחנה השבויים

תזמורת במחנה השבויים

תזמורת במחנה השבויים

תזמורת במחנה

תזמורת במחנה

תזמורת במחנה השבויים

תזמורת במחנה השבויים

תזמורת במחנה

תזמורת במחנה

תזמורת במחנה השבויים

תזמורת במחנה השבויים

תזמורת במחנה השבויים

תזמורת במחנה השבויים

הצגה במחנה שבויים

הצגה במחנה שבויים

יום הדומיניונים

יום הדומיניונים

פעילות שיזמו לפי קבוצות בעולם שנשבו במחנה (בריטים, הודים, קנדים, אוסטרלים, ניו זילנדים וכד') נגנו המנונים כחלק מיום זה, לחפרים שלא היה המנון - שרו את זמר הפלוגות

יום הדומיניונים

יום הדומיניונים

יום הדומיניונים

יום הדומיניונים

יום הדומיניונים

יום הדומיניונים

מתוך אלבום עטיפות השוקולד של יצחק שוסטרמן

הצגה במחנה השבויים

הצגה במחנה השבויים

הצגה במחנה השבויים

הצגה במחנה השבויים

הצגה במחנה השבויים

הצגה במחנה השבויים

הצגה במחנה השבויים

הצגה במחנה השבויים

הצגה במחנה השבויים

הצגה במחנה השבויים

הצגה במחנה השבויים

הצגה במחנה השבויים

הצגה במחנה השבויים

הצגה במחנה השבויים

הצגה במחנה השבויים

הצגה במחנה השבויים

הצגה במחנה השבויים

הצגה במחנה השבויים

הצגה במחנה השבויים

הצגה במחנה השבויים

הצגה במחנה השבויים

הצגה במחנה השבויים

הצגה במחנה השבויים

הצגה במחנה השבויים

הצגה במחנה השבויים

הצגה במחנה השבויים

הצגה במחנה השבויים

הצגה במחנה השבויים

הצגה במחנה השבויים

הצגה במחנה השבויים

הצגה במחנה השבויים

הצגה במחנה השבויים

הצגה במחנה השבויים

הצגה במחנה השבויים

הצגה במחנה השבויים

הצגה במחנה השבויים

הצגה במחנה השבויים

הצגה במחנה השבויים

הצגה במחנה השבויים

הצגה במחנה השבויים

הצגה במחנה השבויים

הצגה במחנה השבויים

הצגה במחנה השבויים

הצגה במחנה השבויים

הצגה במחנה השבויים

הצגה במחנה השבויים

הצגה במחנה השבויים

הצגה במחנה השבויים

הצגה במחנה השבויים

הצגה במחנה השבויים

bottom of page