top of page

איתור חייל

רשימות שמות פדויי השבי, החללים והנעדרים.

ברשימה זו ניתן לערוך חיפוש ע"י הקלדת הנתון המבוקש בתיבת SEARCH.

נערך על ידי ערן מזרחי, רם פבון, שושי גוטמן, נורית בן חורין, אתי דורמן וזהר לי.

bottom of page