top of page

בשנת 2021, לראשונה מאז 1928, הוקמה חלקת זיכרון ל "חללי פדויי השבי הארצישראליים" במסגרת טקס "Field of Remembrance", שמהווה את אירוע הפתיחה של טקסי יום הזיכרון הממלכתי הבריטי לזכר חללי האימפריה הבריטית המתקיימים בכל רחבי העולם.

בחלקת הזיכרון ל "חללי פדויי השבי", הנוצחו לראשונה בהיסטוריה שמותיהם של למעלה מ 100 חיילים יהודיים מארץ ישראל, אשר נהרגו במלחמת העולם השניה במסגרת הקרב על יוון ופרשת השבי הנאצי.  

נציגי פורום משפחות פדויי השבי, אשר יזמו וקידמו את הקמת חלקת הזיכרון, הוזמנו להשתתף בטקס זה.

משלחת של נציגי הפורום, כולם בנים ונכדים של פדויי שבי שזכו לשוב מהקרבות והשבי, הגיעה מישראל ללונדון בכדי לחלוק כבוד לחיילים שלא שבו מן הקרבות, והם זכו לפגוש את קהל רב ומגוון וביניהם את הדוכסית מקורנוול קמילה, אשתו של יורש העצר הנסיך צ'ארלס, שסקרה את החלקה במסגרת טקס הפתיחה.

חלקת הזיכרון לחללי פדויי השבי הארצישראליים
מכינים את החלקה
צוות הטקס בווסטמינסטר
עם הבריגדיר טלפר מחיל החפרים המלכותי והנספח הצבאי הישראלי בלונדון
עם שגרירת ישראל בלונדון הגב' ציפי חוטובלי
עם שגרירת ישראל בלונדון הגב' ציפי חוטובלי
עם שגרירת ישראל בלונדון הגב' ציפי חוטובלי
בריגדיר טלפר מחיל החפרים הבריטי סוקר את החלקה בהשתוממות
עם אפרת פרי, האחראית על הקשרים הדיפלומטיים הציבוריים בשגרירות ישראל בלונדון
צוות ההובלה עם אפרת פרי , נציגת השגרירות
עם שגרירת ישראל בלונדון הגב' ציפי חוטובלי
הדוכסית מקורנוול, דמילה אשתו של הנסיך צ'ארלס, בטקס
הדוכסית מקורנוול, קמילה אשתו של הנסיך צ'ארלס, סוקרת את חלקת פדויי השבי
עם יעל שמיר דרייבר ליד חלקת הבריגדה היהודית שם הדלקנו נר נשמה
משוחחים עם הגב' יעל דרייבר-שמיר
עם ג'ף מנהל האירוע
ארז אלוני ואמיר קוטשר
אורי אביגור עם מנהל חלקת המערכה באיטליה
פינישים אחרונים בחלקת המערכה על איטליה, החלקה הצמודה לחלקת פדויי השבי
טליה קליינר-דייגי ואמיר קוטשר
יוסי סולומין וגיורא אלמוגי
אמיר קוטשר, מנהל חלקת חללי פדויי השבי הארצישראליים בחזית החלקה
הסברה הסברה הסברה
טליה קליינר-דייגי עם מי שמנהל את האירוע בשטח
חלקת חללי פדויי השבי הארצישראליים
חלקות נוספות בווסטמינסטר
דקה דומיה
דקה דומיה בווסטמינסטר
אמיר קוטשר מסביר על החלקה לכומר מפמליית הדוכסית מקורנוול, קמילה, אשתו של הנסיך צ'ארלס
אמיר קוטשר מסביר על החלקה לכומר מפמליית הדוכסית מקורנוול, קמילה, אשתו של הנסיך צ'ארלס
עוד הסברה
מציגים את תמונות חללי פדויי השבי כחלק ממערך ההסברה
ברוחות של לונדון קשה להדליק נר נשמה
נר זיכרון מודלק בחלקת חללי פדויי השבי הארצישראליים
מבט מהחזית על חלקות מרכז ווסטמינסטר וביניהן ראשונה חלקת חללי פדויי השבי
טליה קליינר דייגי עם אחד מותיקי הקרובת במדבר המערבי 1940 , היכן ששרת גם סבה
ארז אלוני עם אחד מותיקי הקרובת במדבר המערבי 1940 , היכן ששרת גם סבו
צוות הטקס בווסטמינסטר
יוסי סולומין ואמיר קוטשר
אמיר קוטשר בחזית החלקה
צוערים חולקים כבוד לחלקות
צוערים חולקים כבוד לחלקות
הסברה
ווסטמינסטר
פוסט אותו פרסמה שגרירת ישראל בלונדון
מזכרות של מנהל חלקה
עליה לקברו של אוסקר בלוך, מפדויי השבי הקבור החלקה הצבאית בבית העלמין היהודי באיסטהם
יוסי סולומין אומר קדיש ויזכור על קברו של אוסקר בלוך
יוסי סולומין אומר קדיש ויזכור על קברו של אוסקר בלוך
בית העלמים היהודי באיסטהאם
קברו של אוסקר בלוך מפדויי השבי
bottom of page