top of page

סיפורי לוחמים לציון יום השנה ה 79 לנפילה בשבי


לציון יום השנה ה 79 לנפילה בשבי

אנחנו מזמינים אתכם

החל מה 30.4.2020 , ולאורך כל אותו סוף השבוע

לשתף בדף הקבוצה את הסיפור של הוריכם מתקופת שירותם בצבא הבריטי ובשבי הנאצי.

תמונה אחת או שלושים,

שורה אחת של מידע או מאמר שלם –

הבמה כולה שלכם בכדי לספר

על גבורתם של אלפי חיילי ראשית ההתנדבות הארצישראליים לוחמי הקרב על יוון והשבויים בידי הנאצים.

למען לא תישכח תרומתם

bottom of page