כתבה על חיל החפרים ב"עניין ראשוני" הטלויזיה הקהילתית בראשון לציון