כתבה על חיל החפרים ב"עניין ראשוני" הטלויזיה הקהילתית בראשון לציון


© 2017 by The .Jewish (Pal.) Pioneer Corps Families' Association                                                                                                                          Pal.pioneers@gmail.com

ט.ל.ח

  • White Facebook Icon