top of page

הודעה על מפקד השבויים - לציון יום הנפילה ה 77 בשבי

חברים יקרים היום, הלא הוא ערב יום הנפילה בשבי 2- 9 באפריל 2018 אנו מאוד מאוד נרגשים לשתף אתכם בהודעתנו אודות מפקד השבויים:

StartFragment

יש רשימה! המספרים מצמררים והם הרבה יותר גבוהים מאלו שחינכו אותנו לומר! יש בסיס איתן לשיום תמונות השבויים!

מרגש לעמוד בראש כוח משימה כזה. מרגש לומר שאלו הם חבריי. זכרו מחר את יום הנפילה בשבי. שש בבוקר ההורים שלנו יורדים לנמל לחכות לגרמנים. בשבוע הבא נהיה בקלמטה לכבודם. נעלה למערות בהרים ומשם נרד לנמל לטקס השנתי.

EndFragment

bottom of page