top of page

עם בוא השבויים

עם שובה לארץ של הקבוצה הראשונה, הגדולה ביותר של השבויים, ערכו עבורם חברי קיבוץ יד מרדכי קבלת פנים מרגשת.

אילן מאירי, חבר הקיבוץ, רשם פרק על אירוע זה בספר אותו הוא עורך בימים אלו על תולדות הקיבוץ. הנה הפרק לפניכם ומתוכו אולי אחת העדויות המרגשות ביותר של אחד מחברי הקיבוץ:

הרכבת קרב הובאה. מתנופפות ידיים- ידי אחים וקריאות "שלום עליכם" פורצות מעומק הלב. בטרם נעצרה הרכבת קופצים הבחורים שזופי הפנים ובהתרגשות רבה מתחבקים אתנו. אין מילים אשר יבטאו בנאמנות מה שמתרחש בלב. נשמעו קריאות מצד החיילים: "היטלר מת, ואנחנו פה".

"חברה, הנה העגבניות הראשונות מהארץ " ! "שמענו בהיותנו בגרמניה על ההתיישבות החדשה בדרום ו בנגב" !

bottom of page