top of page

מחפשים עדויות על מייג'ור שריף

מוסד יד ושם פנה אלינו בבקשה לקבל עדויות על מעשי הצלה הידועים לכם שנעשו על ידי מייג'ור שריף במחנות השבויים. ידוע הוא כי מייג'ור שריף תרם רבות לביסוס מעמדם של החפרים כיחידה עצמאית במחנות השבויים וכם תמך במינויו של אלמוגי לבא כוחם של השבויים במחנות. יחד עם זאת קיבל יד ושם בקשה לבחון את זכאותו של מייג'ור שריף לקבל את אות חסיד אומות העולם והעדויות נדרשות בכדי להחליט לגבי זכאותו. אם ברשותכם עדויות כאלו מפי השבויים (ראיונות, יומנים, מסמכים מקורייים, ספרי זיכרון של השבויים וכד') - אנא עדכנו אותנו.

bottom of page