אות המציל היהודי

מכירים סיפורים מבית אבא על יהודי שהצילו את אביכם בימי הבריחה או השבי ?

מכירים מבית אבא סיפורים על כך שאביכם עצמו הציל יהודים איתם נפגש בשנות המלחמה?

בעקבות פנייתו של דב' אבי חולי אני מזמינה אתכם לפנות אלינו מוזמנים לפנות אלינו אם אחד הדברים רלוונטי עבורכם. ייתכן ומישהו מהם זכאי לקבל את "אות המציל היהודי" של ארגון בני ברית ליהודים שהצילו יהודים בשואה.

http://www.jrj.co.il/BRPortal/br/P100.jsp