top of page

אירוע הוקרה שנתי לפצועי חיל הנדסה וחנוכת שלב א' של שביל מורשת חיל ההנדסה

חברים יקרים

הנכם מוזמנים לאירוע ההוקרה השנתי לפצועי חיל הנדסה וחנוכת שלב א' של שביל מורשת חיל ההנדסה שיתקיים באתר החיילי במשמר דוד, ביום חמישי, ה-15 ביוני 2017 בין השעות 21:30 – 1730 - כל הפרטים בהזמנה הרצ"ב.

שביל מורשת חיל ההנדסה בשלביו הבאים ישלב בין היתר את סיפורם של החפרים ופדויי השבי שהוכרו כמי שמהווים חלק בלתי נפרד ממורשת החיל.

הזמנה זו לאירוע זה מהווה עוד נדבך בקשר ההולך ונרקם בין פורום המשפחות, חיל ההנדסה ועמותת מורשת חיל ההנדסה.

לתשומת ליבכם - ההשתתפות באירוע כרוכה בעלות סמלית של 80 שח', שתשלום לעמותת מורשת חיל ההנדסה באופן עצמאי על ידי כל מששתף.

נבקש הרשמתכם בסקר הר"מ.

bottom of page