top of page

סיור אביבי ביער פדויי השבי 20.4.17


מועד מפגש המשפחות השנתי שלנו ביער פדויי השבי, שיתקיים ביום ה', 20 באפריל . 2017 , בין השעות 10:00 ל 14:30.

השנה החלטנו לקיים סיור בשביל המעיינות, עד לשלט ההנצחה שלנו ביער, שם תתקיים פעילות מעניינת ובסופה טכס הזיכרון השנתי בנוכחות נציגיי חיל הנדסה, שגרירות בריטניה

בישראל, קק"ל, היחידה להנצחת החייל במשרד הביטחון ומכובדים נוספים.

אנא הירשמו לסיור בקישור הבא:

ככל שתירשמו מוקדם יותר, כך נוכל להיערך טוב יותר

.


bottom of page