top of page

פדויי השבי - לוחמי חיל החפרים, סווארים, חילות ההנדסה, הקשר, התובלה והאויר במערכה על יוון

לא רבים מכירים את סיפורם של פדויי השבי הנאצי ממלחמת העולם השנייה.  

אלפי חיילים ארץ-ישראלים שהתנדבו ראשונים לצבא הבריטי עם פרוץ המלחמה ושרתו בחיל החפרים, יחידת הסווארים, חילות ההנדסה הקשר התובלה והאויר. רבים מהם לא שבו מהקרבות ורבים עוד יותר נפלו בשבי הנאצי בקרבות בקלמטה, יוון ב- 29.4.1941 ובכרתים ב- 1.6.1941.

במשך ארבע שנים תמימות הוחזקו החיילים הא"י בשבי, בשלזיה (פולין הכבושה), כשהם חשופים לעינויים והתעמרויות מצד שובייהם הגרמנים, בתנאים קשים מנשוא תוך עבודת פרך במחנות כפייה. בתום צעדות מוות של כ 1000 ק"מ שחררו את עצמם השבויים על אדמת גרמניה, עת נפגשו עם צבאות בעלות הברית.

 

אירוע זה השפיע באופן משמעותי על היישוב היהודי בארץ ישראל עת נפלו החיילים בשבי. אולם עם שובם – הודחק סיפורם מנרטיב הלוחם היהודי הציוני ונשכח. מי שזכו לשרוד את ימי השבי שבו והקימו משפחות, תרמו את חלקם לחברה הישראלית, חלקם נלחמו במלחמות ישראל, למרות הטראומה, ואף השתלבו בחיים הציבוריים, וכולם עד האחרון שבהם – מי בשתיקתו ומי בסיפוריו – הנחילו לצאצאיהם את הצורך העז להשיבם אל תוך נרטיב הלוחם היהודי הציוני, בו לא נמצא להם מקום לאורך השנים.

200 חללים ונעדרים מתועדים בשמותיהם , 150 חללים אלמוניים נצר אחרון , 1500 פדויי שבי  ושנים רבות של פוסט טראומה מכילה בתוכה פרשת השבי הגדולה ביותר בתולדות העם היהודי היושב בציון.  פרשה שרק בשנים האחרונות בזכות,  בני משפחות השבויים, ארגוני הנצחה ומוקירי זכרם,  מתחילה להיחשף במלא עוצמתה.

אתר זה הוקם ע"י התארגנות בני משפחות לוחמי החילות ופדויי השבי כדי לממש את צוואתם הבלתי כתובה.   

להמשך גלגל מטה

פעולות נפוצות באתר

אלבומי תמונות

צילומים היסטורים ועדכניים

לוגו פורום בעברית

הכירו את הפורום ופעילותו

היסטוריה

למדו את הרקע ההיסטורי

החיילים

כרטיס אישי ואיתור מידע על חייל

חבילות הצלב האדום

צרו קשר עם הפורום ודרכי הגעה ליער פדויי השבי

חדשות ואירועים

התעדכנו באירועים הקרובים

חדשות ואירועים
bottom of page